Thử tìm các từ vựng tiếng Anh có trong hình và đặt câu với từ đó xem nào wink

Quá dễ phải không wink Thử sức xem sao nhé!


 

Từ vựng tiếng Anh có trong hình: 

university, ranking, IELTS, etc. 

Ví dụ:

Caltech ranks the 1st in the world.
There are two UK universities in the top 5 of THE World University Ranking
University of Cambridge gained 92 points and ranks the 5th
Nanyang Technological University is a global university on a rapid rise.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic