Đáp án: C. few and far between

few and far beetween:

1/ not frequent

2/ rare, in short supply

Nạn thất nghiệp đang tăng trở lại, nghĩa là các công việc tốt thì khan hiếm.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic