Đố các bạn nghĩa của idiom trong hình là gì?

 

 

Đáp án là: Câu D

Nghĩa tiếng Việt là: Chuyện đã qua hãy để cho nó qua.

Tránh đề cập đến một chuyện đã xảy ra trong quá khứ để tránh có chuyện hay gây tranh cãi.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic