Tiếng Anh có một điểm khá "kì  quặc" là có nhiều thành ngữ hay tục ngữ trái ngược nhau.

Ví dụ: Ta có câu "Knowledge is power" (Kiến thức là sức mạnh) và câu "Ignorance is bliss" (Ngu dốt là một điều tốt)

Nhìn hình, bạn có biết tục ngữ, thành ngữ nào ngược với nghĩa của nó không? wink

 

 

Đáp án là: He who hesitates is lost

Time and tide wait for no man.

Dịch nghĩa:

Look before you leap
(Nhìn rồi hẵng nhảy)

...nhưng mà....

He who hesitates is lost
(Chần chừ thì thua cuộc)

Time and tide wait for no man
(Phải hành động ngay không được chần chừ)

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic