Các bạn nhìn hình có đoán được 2 thành ngữ thông dụng nào trong tiếng Anh không? :)

 

 

Đáp án là:

1. once in a blue moon: (informal) rất hiếm

2. miss the boat: (informal) không thể tận dụng được thứ gì vì đến quá trễ.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic

 

Xem thêm các thành ngữ thông dụng tại:

Thành ngữ tiếng Anh thông dụng (8)