Các bạn có còn nhớ trật tự của tính từ trong tiếng Anh không? Cùng thử nhé :)

Trật tự nào trong hình là đúng?

 

 

Đáp án là: 1 Đúng

Giải thích:

Trật tự tính từ trong tiếng Anh lần lượt là:

  • Opinion - tính từ chỉ quan điểm, sự đánh giá. (beautiful, wonderful, terrible…)

  • Size - tính từ chỉ kích cỡ. (big, small, long, short, tall…)

  • Age - tính từ chỉ độ tuổi. (old, young, old, new…)

  • Shape - tính từ chỉ hình dạng (circular, square, round, rectangle...)

  • Color - tính từ chỉ màu sắc. (orange, yellow, light blue…)

  • Origin – tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. (Japanese, American, Vietnamese…)

  • Material – tính từ chỉ chất liệu. (stone, plastic, leather, steel, silk…)

  • Purpose – tính từ chỉ mục đích, tác dụng.

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic