Từ vựng tiếng anh "Nhà thờ" trong "Nhà thờ Đức Bà" trong tiếng Anh là gì ấy nhỉ? wink

 

 

Đáp án:  basilica

Ví dụ: Saigon Notre-Dame Basilica

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic