Đáp án: DAIRY PRODUCTS: các sản phẩm làm từ sữa

milk - yogurt - ice-cream - butter

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic