Đáp án: MATCH
 Diêm - trận đấu - sự tương xứng

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic