Đây là loại thức uống gì vậy các bạn ? ;) Thèm quá đi mất ;)

 

 

Đáp án:  SMOOTHIE /ˈsmuːði/ Sinh tố

AVOCADO SMOOTHIE: sinh tố bơ

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic