Đây là từ gì nhỉ ? wink

 

 

Đáp án:  SYMBOL / CHARACTER: ký hiệu, ký tự

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic