Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym.


Các bạn có đoán được từ vựng tiếng Anh nào mang cả 3 nghĩa trong hình không? :)

 

 

Đáp án là: BANK

Các nghĩa tương ứng:

1. Ngân hàng

2. Bờ sông

3. Đám (mây, tuyết, etc.)

Ví dụ: The sun disappeared behind a bank of clouds.

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic