Những từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Anh gọi là Homonym.


Các bạn nhìn hình rồi có đoán được trong hình là từ vựng tiếng anh nào không? :)

 

 

Đáp án là: SCHOOL

Các nghĩa tương ứng:

1. Trường học (giờ học)

2. Cả trường (toàn thể học sinh và giáo viên)

3. Bầy, đàn (cá)

 

​Cheers,
Peter Hưng - Founder of LeeRit, Gia sư Toeic