Từ vựng tiếng Anh về 12 con giáp

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

 • 1. The Rat

 • 2. The Ox

  Sửu

 • 3. The Tiger

  Dần

 • 4. The Cat

  Mẹo

 • 5. The Dragon

  Thìn

 • 6. The Snake

  Tỵ

 • 7. The Horse

  Ngọ

 • 8. The Goat

  Mùi

 • 9. The Monkey

  Thân

 • 10. The Rooster

  Dậu

 • 11. The Dog

  Tuất

 • 12. The Pig

  Hợi

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm