Trong cuộc sống đôi lúc người thân hay bạn gặp khó khăn cần lời khuyên từ chúng ta. Hãy cùng tìm hiểu những cách để đưa ra một lời khuyên nhé! 

Giả sử bạn muốn khuyên một người nên về nhà, sau đây một số cách nói bạn thể sử dụng: 

  • (I think) you should go home. 

(Tôi nghĩ) bạn nên về nhà. 

Đây cách đưa ra lời khuyên trực tiếp nhất.  

  • Why don’t you go home? / How about going home? 

Sao bạn không về nhà? / Hay về nhà nhỉ? 

Bạn thể sử dụng hai câu này khi muốn làm cho lời khuyên của mình bớt trực tiếp mềm mỏng hơn. 

  • If I were you, I’d go home. 

Nếu tôi bạn, tôi sẽ về nhà. 

Lời khuyên này hàm ý rằng, không về nhà sẽ một quyết định không sáng suốt. 

  • I suggest you go home. 

Tôi đề nghị bạn nên về nhà. 

Lời khuyên này mang tính trung lập thể được sử dụng trong cả những tình huống thân mật lẫn trang trọng. Nếu bạn nhấn mạnh vào từ ‘suggest’ thì lời khuyên sẽ mềm mỏng hơn, nhưng ngược lại, nếu nhấn mạnh động từ ‘go’ thì lời khuyên sẽ mạnh hơn. 

  • You’d better go home. 

Tốt hơn bạn về nhà đi. 

Cách nói này biểu hiện một lời khuyên rất mạnh ám chỉ rằng, nếu không làm theo thì người nghe thể sẽ gánh chịu một điều đó không mấy tốt đẹp. 

  • I would strongly advise you to go home. / My advice would be to go home. 

Tôi thực lòng khuyên bạn hãy về nhà. / Lời khuyên của tôi bạn nên về nhà. 

Cả hai cách nói đều mang tính lịch sự trang trọng, nhưng câu đầu tiên mang tính quyết liệt hơn. 

  • It might be a good idea to go home.

lẽ về nhà thì tốt hơn ( lẽ về nhà sẽ một ý tưởng tốt). 

Đây cách nói trang trọng nhất đồng thời cũng mềm mỏng nhất.